SUBVENCIONS 2021 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

03/03/2022 Subvencions

SUBVENCIONS 2021 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona va acordar concedir les subvencions de Salut Pública  per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l’any 2021.

A l’Ajuntament de Vallmoll se li va atorgar la subvenció sol·licitada pels conceptes i imports següents:

     - Línia 1.2.- Servei de Socorrisme a la piscina de Vallmoll per import de 8.213,60 €.

     - Línia 1.3.- Agent Cívic a la piscina de Vallmoll per import de 5.214,00 €.

     - Línia 2.- Protecció salut pública per import 14.482,00 €.