SUBVENCIONS 2021: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

04/11/2021 Subvencions

SUBVENCIONS 2021: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 23 de març de 2021, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2021; on figura per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 euros, els quals aniran íntegrament a sufragar despeses corrents com enllumenat públic, material d’oficina, combustibles i carburants entre d’altres.

Aquesta anualitat forma part del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023.