SUBVENCIONS 2022: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

05/10/2022 Subvencions

SUBVENCIONS 2022: PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 22 de febrer de 2022, ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2022; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar despeses corrents com enllumenat públic, material d’oficina, combustibles i carburants, entre d’altres.

Aquesta anualitat forma part del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023.