SUBVENCIONS 2022: SALUT PÚBLICA

02/12/2022 Subvencions

SUBVENCIONS 2022: SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de salut pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables, per l’anualitat de 2022.

Línia 1 Piscines.- Servei de socorrisme a la piscina municipal, per import de 7.489,39 €.

Línia 1 Agent cívic.- Servei d’agent cívic a la piscina municipal, per import de 5.511,80 €.

Línia 2 Salut.- Aquesta línia recull diverses actuacions:

  • Aigua de consum humà: analítiques segons normativa, adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua, actuacions de manteniment dels dipòsits municipals d’aigua, reparació de petites fuites d’aigua.
  • Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà: rosegadors, mosquit tigre i altres mosquits, mosca, mosca negra, processionària.
  • Gestió d’animals domèstics abandonats.
  • Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals.
  • Adquisició d’equips de protecció individual.
  • Desfibril·ladors, quotes i manteniment.
  • Condicionament del Consultori mèdic municipal.

L’import total concedit per desenvolupar les actuacions descrites en la Línia 2 és de 13.550,40 €.